Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Label qualité européen

Après le Label qualité eTwinning national le projet a obtenu le Label de qualité européen


avec la notification suivante

Bonjour PAPATHEODOROU Antoine,

Félicitations ! Votre établissement scolaire a reçu le Label de qualité européen pour l’excellence du travail mené dans le cadre du projet eTwinning "Terres brûlées… et après?". Cela signifie que votre travail, celui de vos élèves et votre établissement scolaire ont été reconnus au plus haut niveau européen.

Vous recevrez un certificat que vous pourrez publier sur votre site Web et afficher dans votre établissement scolaire. Votre projet sera également mis à l’honneur dans une section spéciale du portail européen : www.etwinning.net.

Encore toutes mes félicitations pour cet accomplissement unique. J’espère avoir la chance de vous rencontrer à l’occasion de l’un des événements eTwinning organisés cette année.

Mes salutations les meilleures,
eTwinning Team

European Quality Label

Αγαπητή/έ Katerina FYSSAKI,

Συγχαρητήρια! Το σχολείο σας βραβεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για την τελειότητα της εργασίας σας στο έργο eTwinning "Terres brûlées… et après?". Αυτό σημαίνει πως η εργασία σας, η εργασία των μαθητών και του σχολείου σας έχει αναγνωριστεί στο  υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σαν αποτέλεσμα, θα λάβετε ένα πιστοποιητικό το οποίο μπορείτε να επισυνάψετε στην ιστοσελίδα σας και να το εκθέσετε σε μία περίοπτη θέση στο σχολείο σας. Επίσης, το έργο σας θα εμφανιστεί σε έναν ειδικό χώρο της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης στο www.etwinning.net.

Για μία ακόμη φορά, συγχαρητήρια για αυτό το μοναδικό επίτευγμα και ελπίζω να συναντηθούμε σε κάποια από τις εκδηλώσεις eTwinning κατά τη διάρκεια του έτους.

Με τους καλύτερους χαιρετισμούς μας
eTwinning Team

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Χαιρόμαστε που μοιραζόμαστε αυτό το βραβείο με τους συνεργάτες-φίλους μας από το γαλλικό σχολείο και τους ευχαριστούμε για τη συνεισφορά τους στο κοινό έργο μας.
Merci beaucoup Lycée Jean Perrin