Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Label qualité européen

Après le Label qualité eTwinning national le projet a obtenu le Label de qualité européen


avec la notification suivante

Bonjour PAPATHEODOROU Antoine,

Félicitations ! Votre établissement scolaire a reçu le Label de qualité européen pour l’excellence du travail mené dans le cadre du projet eTwinning "Terres brûlées… et après?". Cela signifie que votre travail, celui de vos élèves et votre établissement scolaire ont été reconnus au plus haut niveau européen.

Vous recevrez un certificat que vous pourrez publier sur votre site Web et afficher dans votre établissement scolaire. Votre projet sera également mis à l’honneur dans une section spéciale du portail européen : www.etwinning.net.

Encore toutes mes félicitations pour cet accomplissement unique. J’espère avoir la chance de vous rencontrer à l’occasion de l’un des événements eTwinning organisés cette année.

Mes salutations les meilleures,
eTwinning Team

European Quality Label

Αγαπητή/έ Katerina FYSSAKI,

Συγχαρητήρια! Το σχολείο σας βραβεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για την τελειότητα της εργασίας σας στο έργο eTwinning "Terres brûlées… et après?". Αυτό σημαίνει πως η εργασία σας, η εργασία των μαθητών και του σχολείου σας έχει αναγνωριστεί στο  υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σαν αποτέλεσμα, θα λάβετε ένα πιστοποιητικό το οποίο μπορείτε να επισυνάψετε στην ιστοσελίδα σας και να το εκθέσετε σε μία περίοπτη θέση στο σχολείο σας. Επίσης, το έργο σας θα εμφανιστεί σε έναν ειδικό χώρο της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης στο www.etwinning.net.

Για μία ακόμη φορά, συγχαρητήρια για αυτό το μοναδικό επίτευγμα και ελπίζω να συναντηθούμε σε κάποια από τις εκδηλώσεις eTwinning κατά τη διάρκεια του έτους.

Με τους καλύτερους χαιρετισμούς μας
eTwinning Team

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Χαιρόμαστε που μοιραζόμαστε αυτό το βραβείο με τους συνεργάτες-φίλους μας από το γαλλικό σχολείο και τους ευχαριστούμε για τη συνεισφορά τους στο κοινό έργο μας.
Merci beaucoup Lycée Jean Perrin 

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Plus ++++

Είναι δυνατόν να μην είμαστε χαρούμενοι που μας απένειμαν την Ετικέτα Ποιότητας eTwinning;
Ιδού το ηλεκτρονικό μήνυμα της ανακοίνωσης:

Sent: Monday, September 20, 2010 6:14 PM

Subject: Ετικέτα Ποιότητας eTwinning

Dear Katerina FYSSAKI (3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ "ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ"), Congratulations! You have been just awarded with the Quality Label for the work you have done in eTwinning. All the best, .

και  η ετικέτα ποιότητας:

Μπράβο παιδιά!

Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Something more...

We have already closed the project!
But we are very pleased to inform you about the QUALITY LABEL.
Our partner, the French school,  has won its eTwinning Quality Label for our project "Terres brûlées...".
Here it is the message received some days ago.

Από: Ant PAPA.....
Αποστολή: Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010 9:41 μμ
Προς: ..............................
Θέμα: TR: Attribution LABEL QUALITE ETWINNING
Σπουδαιότητα: Υψηλή
Pour INFO …De : MAURICE Micheline [mailto:micheline.maurice@cndp.fr]
Envoyé : mardi 7 septembre 2010 19:17

À : antpapa@club....

Cc : contact@etwinning.fr
Objet : Attribution LABEL QUALITE ETWINNING


Bonjour,
La commission d’attribution du LABEL QUALITE eTwinning national a le plaisir de vous informer que vous avez obtenu ce Label pour votre projet «Terres brûlées… et après? », avec le commentaire suivant :
"Excellent projet franco-grec, sur une question environnementale, les ravages des feux de forêts, développé avec de nombreuses activités de recherches, d'analyses, d'actions sur le terrain et de publications de qualité remarquable, blog, site web et ebook".
Nous vous adressons toutes mes félicitations, à vous, aux élèves et à vos partenaires et nous vous souhaitons grande réussite pour vos prochains projets.

Très cordialement
Micheline MAURICE
Expert auprès du BAN
eTwinning-France
Responsable de la Commission Label Qualité
Our warmest congratulations and bravo to all: teachers and students.
We are very happy for the continiuty of our partnership and we are expecting new prizes.
Many thanks and kisses
K.F.

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

This is the End

Twinspace of the eTwinning project: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p17422/

Many thanks

Dear colleagues and friends Stavriana, Costas, Antoine and Patrick,
my dearest students,
our project is over...

Thank you very much for your collaboration and the wonderful experience

Have a nice summer
Bonnes vacances
Au revoir
Katerina

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Forest Fires - general presentation


All participating students have collaborated for the above presentation.