Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Προστασία δασών.


Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και ο περιορισμένος χρόνος μας εγκλωβίζει στον αστικό τρόπο ζωής ακόμη και αν μένουμε σε χωριό. Η επαφή μας με τη φύση έχει μειωθεί τόσο πολύ που όταν ακούμε για μια περιβαλλοντική καταστροφή θεωρούμε ότι όλα γίνονται μακριά μας και δεν μας επηρεάζουν. 'Ετσι δεν καταλαβαίνουμε ότι όλες οι καταστροφές χτυπάνε και την πόρτα μας.

Στόχος μας είναι να βιώσουμε τη φύση και το περιβάλλον, να νοιώσουμε τις χαρές και τις συγκινήσεις και έτσι να αγαπήσουμε την φύση. Θα δουμε και θα νοιώσουμε επιτόπου τους ορατούς περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Έτσι θα αναπτύξουμε σε μεγαλυτερο βαθμό την ευαισθητοποίηση μας και η ενεργοποίησή τους σαν συνειδητοποιημένα άτομα θα προσέχουμε περισσοτερο να μην καταστρέφουν το περιβάλλον θα μάθουν ότι έχουν δικαίωμα και υποχρέωση στα παιδιά τους, να αντιδράσουν και να προλάβουμε άλλες περιβαλλοντικές καταστροφές.


Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης των περιοχών και με τελικό - απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή τους είναι το ζητούμενο από τον άνθρωπο.

Είναι κοινή αποδοχή ότι η αλόγιστη ανθρώπινη εκμετάλλευση στους φυσικούς πόρους και η αλαζονική ανθρωπογενής παρέμβαση στη βιοποικιλότητα έχει παγκόσμιες επιπτώσεις στη ζωή και την υγεία των ανθρώπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου