Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

Forest Fires - Δασικές Πυρκαγιές

ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΑ ΔΑΣΗ

Σύμφωνα με τη WWF, η Μεσόγειος είναι μια από τις πλουσιότερες περιφέρειες σε βιοποικιλότητα στον κόσμο. Τα δάση της Μεσογείου φιλοξενούν 25,000 είδη χλωρίδας, που αντιστοιχούν στο 10% των ανθέων του κόσμου. Επιπλέον, αποτελούν ενδιαίτημα για μια εκπληκτική ποικιλία πανίδας.


Παρόλα αυτά, τα δάση της Μεσογείου απειλούνται σοβαρά από πυρκαγιές. Κάθε χρόνο πάνω από 50.000 φωτιές καίνε μια περιοχή όση ολόκληρη η Κρήτη. Ενώ οι πυρκαγιές μικρής εμβέλειας αποτελούν μέρος της φυσικής διεργασίας ανανέωσης των δασών, οι καταστροφικές μεγάλης εμβέλειας δασικές φωτιές έχουν αυξηθεί δραματικά. Από όλες τις φωτιές των δασών το 95% οφείλονται σε ανθρώπινη πρόθεση ή απροσεξία.


Οι συνέπειες είναι ολέθριες: αυξανόμενη διάβρωση του εδάφους και ερημοποίηση!

Κάποιες φωτιές οφείλονται σε ανθρώπινες ενέργειες με πρόθεση για να δημιουργηθούν βοσκοτόπια και καλλιεργήσιμη γη, ενώ άλλες οφείλονται σε ανθρώπινη άγνοια ή αμέλεια. Ο μαζικός τουρισμός, επίσης, έχει αυξήσει τον αριθμό των εποχιακών επισκεπτών των δασών. Οι κατασκηνωτές πετούν αναμμένα τσιγάρα ή ξεχνούν να σβήσουν τη φωτιά που άναψαν για να ψήσουν. Τα γυάλινα μπουκάλια που αφήνουν πίσω τους αντανακλούν την ακτινοβολία του ήλιου στο έδαφος του δάσους που ξεσπάει αυτόματα σε φλόγες. Οι πιο αποτρόπαιες ενέργειες είναι οι εμπρησμοί, ένα σοβαρό έγκλημα στην Ελλάδα.


Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για τις μακρές περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, την ξηρασία της ατμόσφαιρας και τους ισχυρούς ανέμους – δηλαδή τις ιδανικές συνθήκες για το ξέσπασμα πυρκαγιών που μπορούν να καταστρέψουν τεράστιες δασικές εκτάσεις. Για παράδειγμα, τον Αύγουστο του 2000 το νησί της Σάμου έχασε ολόκληρο το πευκόδασος που αποτελούσε τη μοναδική εναλλακτική πηγή εισοδήματος των κατοίκων εκτός του τουρισμού. Σαν αποτέλεσμα, πάνω από 50% των τουριστικών κρατήσεων για το καλοκαίρι του 2001 ακυρώθηκαν. Επιπλέον, το καλοκαίρι του 2007 καύσωνες και ξηρασία συνέβαλαν στη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών στη χώρα που έχει καταγραφεί τα τελευταία 50 χρόνια με περισσότερες από 3.000 πυρκαγιές δασών σε ολόκληρη την επικράτεια, το θάνατο περισσότερων από 60 ατόμων και σημαντικές απώλειες περιουσίας.


Η WWF Ελλάδας έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία με τίτλο ‘Δάση για πάντα’ που στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων πρόληψης και στην προώθηση της αποκατάστασης των δασών. Εάν βγείτε στο δάσος για πικ νικ, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Τορτορέλη Ειρήνη, Β4, 17 ετών

FOREST FIRES

According to the WWF, the Mediterranean is one of the richest regions in the world in biodiversity. Its forests are home to about 21.000 flora species; the equivalent of 10% of the world’s flowers. Moreover, Mediterranean forests are the habitat of an astonishing range of fauna species.

However, Mediterranean forests are under serious threat by forest fires. Every year more than 50,000 fires burn an area comparable to the size of the island of Crete. While small-scale fires are part of the natural dynamics of woodlands, large-scale forest fires have increased dramatically. Of all forest fires, 95% are caused either deliberately or by carelessness. The consequences are devastating: forest fires increase soil erosion and ultimately lead to the formation of deserts.


Some forest fires are man-made; they are set deliberately to clear land and prepare it for grazing, fertilisation or crop planting, while other fires are the result of human ignorance or negligence. Mass tourism has increased the numbers of seasonal visitors to forests. Campers toss away cigarettes or leave barbeque fire burning. Discarded glass bottles reflect the sunrays onto the forest floor, which spontaneously bursts into flames. Most disturbing are those forest fires which are the result of arsons, a serious crime in Greece.


Climate change has also given rise to periods of high temperatures, dry air and strong winds – ideal conditions for forest fires, which can destroy large areas of woodland. For instance, in August 2000 the island of Samos in Greece lost all its pine forests which provided islanders with their only alternative income to tourism. As a result, more than 50% of all tourist bookings for 2001 were cancelled. In the summer of 2007, heat waves and drought contributed to the worst fire season on record in the past 50 years, with more than 3,000 forest fires nationwide resulting in the death of more than 60 people and significant loss of property.


WWF Greece has launched a campaign called ‘Forests For Ever’, aiming at improving fire prevention and promoting forest restoration. If you go out for a picnic in the forest, follow these guidelines:


  • avoid setting a fire on days of low humidity and high temperatures
  • do not set a fire close to homes or property
  • set fires only very far away from trees or dry bushes
  • never leave fire unattended
  • always make sure you have extinguished a fire before leaving

Tortoreli Irini, Β4, 17 years

This article will be published on 3rd issue of our european magazine "THE VOICE OF TEEN"
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου