Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

Getting Started - 2009 Greek forest fires

The 2009 Greek forest fires are a series of massive wildfires that are raging across several areas in Greece during the summer.

The fires began in Grammatiko, about twenty-five miles north-east of the Greek capital, Athens on 21 August 2009 and spread quickly towards the suburbs, engulfing fourteen towns within the next 3 days.


Approximately 600 firefighters and soldiers, 12 fire-fighting aircrafts and 9 helicopters were deployed to extinguish the fire.


These fires are the worst since 2007, though no casualties have been reported.

10,000 residents of Agios Stefanos were asked to evacuate the area.
This summer (August 2009) it is appreciated that only in Attica were burnt 235.490 acres. From these, 60% were forest and forest lands.
That's why we are going to work on this issue!!!Το φετινό καλοκαίρι (Αύγουστος 2009) εκτιμάται ότι μόνο στην Αττική κάηκαν συνολικά 235.490 στρέμματα. Από αυτά, ποσοστό περίπου 60% αφορά σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Αυτή η τραγωδία μας έκανε φέτος να ασχοληθούμε με το θέμα και να συνεργαστούμε με το γαλλικό σχολείο.

    Δεν υπάρχουν σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου